Kontroll och synlighet med kameraövervakning i Stockholm

De flesta av oss kan känna en oro över säkerheten emellanåt. Det är också helt omöjligt för en majoritet av oss att ständigt själva finnas på plats för att övervaka hus och hem samt företag. För att slippa överraskningar av det mindre roliga slaget har många i Stockholm redan valt att använda sig av kameraövervakning. Idag har vi en helt annan teknologi och därmed helt andra möjligheter vad gäller detta. Möjlighet finns att välja en IP-kamera med wifi-stöd, eller en kamera för 3 eller 4G! De behov du har vad gäller kameraövervakning i Stockholm får styra. Vilka funktioner finns då att få med respektive teknologi och vad är användbart?

En jämförelse av olika övervakningskameror

Då man letar efter en övervakningskamera i Stockholm kan en enkel lösning för kameraövervakning vara en IP-kamera. Dessa kameror är mycket bra i mörker, därför väljer många av våra kunder denna lösning som bor utanför stan. En sådan kamera fungerar mycket bra om du till exempel vill ha långtidsövervakning på en plats som är relativt lugn. Kameran har en bra vidvinkel och är lättskött, och kräver inte wifi eller internet.

En IP-kamera är ett annat bra alternativ att använda för kameraövervakning i Stockholm. En sådan har Wi-Fi-stöd och en rad praktiska funktioner. Den kompenserar för ljus och mörker och har ljussensor och rörelsedetektor. Du hanterar det hela via din mobilapp. Liknande fungerar en kamera för 3G/4G. Här behövs sim-kort och även här sker hanteringen via din app.

Självklart varierar funktionerna mellan olika modeller. Gemensamt för modellerna är god vidvinkel och anpassning till mörkerseende. Rörelsedetektor ingår hos de flesta modeller.

Kontentan är att alternativ finns för olika typer av uppkoppling. Vi ska inte heller glömma bort den effekt som åstadkoms enbart av det faktum att en synlig kamera finns! Vid inbrott exempelvis är det fullt naturligt att en person med de avsikterna gärna undviker att bli filmad under aktiviteten.

Kameraövervakning ger skydd mot oönskade besök i Stockholm

Ingen önskar få besök av personer vars syfte är att stjäla eller att förstöra. Stöld drabbar hårt oavsett värdet på det stulna. Det är ett känt faktum att människor som haft inbrott i bostaden eller råkat ut för skadegörelse, blir lämnade med en bestående känsla av otrygghet. Att någon för nöjes skull roat sig med att faktiskt förstöra i hemmet är kränkande och jobbigt. Speciellt för dig som är bosatt i Stockholm kan kameraövervakning minska risken för att det ska drabba dig rejält.

En annan aspekt kan drabba butiksinnehavare – personer som befinner sig i lokalerna och går över gränsen vad gäller beteende mot personal och kunder exempelvis.

Personer som stjäl och medvetet förstör varor. En övervakningskamera av god kvalitet ger bevis som är svåra att förklara bort!

Välj att köpa en övervakningskamera för din och andras trygghet!